Royal Vet - Przychodnia Weterynaryjna Zamość - weterynarz zamośćRoyal Vet - weterynarz zamość - dyżur całodobowy

Leczenie gołębi Zamość – zdrowy gołąb

Leczenie gołębi Zamość – zapraszamy do współpracy hodowców gołębi ozdobnych oraz pocztowych. Oferujemy kompleksową opiekę nad stadami gołębi od odrobaczania, szczepienia aż po leczenie.
Lekarze Przychodni Royal Vet biorą udział w licznych szkoleniach z zakresu problematyki zdrowotnej gołębi, aby stale podnosić i aktualizować swoją wiedzę z tego zakresu.
Przy przychodni działa sklep z akcesoriami do hodowli oraz dużym asortymentem suplementów i preparatów dla gołębi.

Wysoka odporność to zdrowy gołąb

Każdy organizm posiada dwa mechanizmy odporności

  • Odporność wrodzona nieswoista
  • Odporność nabyta swoista

Mechanizmy odporności nieswoistej oparte są na aktywności czynników komórkowych, jak między innymi granulocyty, makrofagi, ale też na fizycznych barierach organizmu, jak np. błonach śluzowych. Organizm uruchamia mechanizmy odporności nieswoistej natychmiast po kontakcie z czynnikiem chorobotwórczym. Jednakże, mimo swojej ogromnej skuteczności, nie zawsze mechanizmy te zabezpieczają organizm przed infekcjami i część patogenntcg drobnoustrojów przenika do organizmu, gdzie uruchamiane są reakcje obronne związane z odpornością swoistą. Polega ona na uaktywnieniu, w zależności od czynnika chorobotwórczego, różnorodnych komórek układu odpornościowego, w tym między innymi limfocytów T i B. Każde kolejne zakażenie takim samym drobnoustrojem powoduje szybszą reakcję organizmu, ponieważ układ odpornościowy uczy się reakcji obronnych na czynniki patogenne, będące realnym zagrożeniem zdrowia ptaków.

Wysoka odporność gwarantuje maksimum korzyści i zadowolenia z hodowli ptaków. Tylko zdrowe gołębie mogą zdobywać tytuły i nagrody

Ptaki, które chorują zużywają mnóstwo energii na walkę z chorobą. Należy im pomóc stosując naturalne preparatu wzmacniające, które zapobiegają infekcjom bakteryjnym i wirusowym oraz łagodzą przebieg choroby. Częste stosowanie tych preparatów znacząco poprawia zdrowotność i odporność ptaków oraz ich reakcje na szczepionki. Optymalnie dobrane naturalne witaminy i kwasy tłuszczowe omega 3 oprócz stymulowania odporności korzystnie wpływają na płodność ptaków. Specjalną grupę stanowią preparaty dla gołębi poprawiające witalność i kondycję ptaków w okresie lotów a dodatkowo zabezpieczają je przed niekorzystnym wpływem pogody oraz regenerują je po lotach.

Wśród wielu preparatów podnoszących odporność dla gołębi Przychodnia Weterynaryjna Royal Vet szczególnie poleca: Fito-Vet, Immuno-Vet, Omega-3-Vet oraz Oregomix

Mocny szkielet i skorupa to zdrowe pisklęta

Wytrzymałość i jakość skorupy ma kluczowy wpływ na zdrowotność piskląt. Słaba, cienka skorupa o niskiej gęstości nie stanowi bariery dla drobnoustrojów i bardzo słabo zabezpiecza zarodki przed infekcjami.
Patogeny, które przedostaną się do wnętrza jaja, powodują zaburzenia w rozwoju płodu gołębia i mogą doprowadzić nawet do śmierci pisklęcia. Zatem wzmocnienie skorupy jaj może zagwarantować wyższą przeżywalność piskląt oraz ich zdrowotność.

Zwiększenie wapnia często powoduje pogłębienie problemu ponieważ zbyt duże dawki tego materiału nie są absorbowane i dodatkowo wywołują zaburzenia w przewodzie pokarmowym. Optymalnym rozwiązaniem jest stosowanie preparatów, które usprawniają i poprawiają przyswajalność wapnia i fosforu z karmy, którą są karmione ptaki.
Dodatkowym efektem stosowania regulacji gospodarki wapniowo-fosforowej jest poprawa budowy szkieletu.
Obie drogi działania wpływają na poprawę wylęgowości, przeżywalność i odchów piskląt

Preparatem dla gołębi który poleca Przychodnia Weterynaryjna Royal Vet Zamość do stosowania w okresie lęgów jest Biocal-Vet firmy Farmwet.

Znaczenie Wątroby

Jednym z najważniejszych, a zarazem nierzadko bagatelizowanym w świadomości niektórych hodowców, czynnikiem warunkującym dobrą kondycję zdrowotną ptaków, a w szczególności gołębi (co przekłada się bezpośrednio na osiągane przez nie wyniki sportowe) jest sprawne i efektywne funkcjonowanie wątroby. Ten wielofunkcyjny narząd (gruczoł), stanowiący integralną część układu pokarmowego, odpowiadając m. in. za prawidłową przemianę materii stanowi bowiem podstawę dla optymalnego funkcjonowania całego organizmu ptaka (określona zdrowotność, wydolność i wytrzymałość organizmu).
Wśród podstawowych zadań spełnianych przez wątrobę (grec. hepar, łac. iecur) wymienić należy m. in.:

  • metabolizm kluczowych substancji odżywczych takich jak białka, węglowodany i tłuszcze (dla przykładu wątroba metabolizuje węglowodany w łatwo przyswajalną dla organizmu glukozę, a jej nadmiar w glikogen lub w tłuszcze a aminokwasy przekształca w tłuszcze);
  • detoksykacje, czyli usuwanie z organizmu (odtruwanie – eliminowanie i neutralizacja) poprzez filtracje krwi zbędnych i szkoldliwych substancji, powstałych zarówno w drodze przemian metabolicznych, jak i będących efektem oddziaływań środowiskowych (dostających się do organizmu ze środowiska zewnętrznego – np. za sprawą zanieczyszczenia środowiska naturalnego);
  • syntezę niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu witamin;
  • gromadzenie, przechowywanie oraz uwalnianie w razie potrzeby żelaza i witamin (w tym m. in. witaminę A, D, E, B12 oraz C);
  • przekształcanie puryny w kwas moczowy;
  • magazynowanie głównych składników odżywczych i mikroelementów;
  • produkcja i magazynowanie enzymów niezbędnych dla prawidłowego przebiegu procesów trawiennych i absorpcji składników odżywczych;
  • ponadto wątroba bierze również czynny udział w termoregulacji

Ogólnie więc funkcje wypełniane przez wątrobę podzielić można na cztery główne kategorie tj.: metaboliczną, magazynującą, detoksykacyjną i zapasową, przy czym wszystkie one mają, jak łatwo się domyślić, kluczowe znaczenie dla kondycji psycho – fizycznej organizmu, zwłaszcza jeżeli poddawany jest on systematycznemu i wyczerpującemu wysiłkowi fizycznemu (tak jak w przypadku gołębi pocztowych). To od wątroby w dużej mierze zależy czy zawarte w karmach i dostarczane do organizmu składniki odżywcze, mikro i makroelementy zostaną w prawidłowy sposób wchłonięte oraz zmagazynowane i czy będą mogły być później wykorzystane w odpowiedni sposób podczas długotrwałego wysiłku – lotu. Istotną rolę w prawidłowym przebiegu procesów trawiennych odgrywa zwłaszcza produkowanaprzez wątrobę żółć oraz inne enzymy. Ich niedobór oddziałuje w sposób niekorzystny na kondycję i stan zdrowia gołębi. Etymologiczne słowo “enzym” wywodzi się od greckiego słowa “zymoun” oznaczającego proces fermentacji. Z chemicznego punktu widzenia enzymy nie są niczym więcej jak tylko molekułami białka, których główną funkcją jest budowanie lub niszczenie innych białek, tłuszczy bądź węglowodanów. W ten sposób odgrywają oine ważną rolę w procesach trawienia i prawidłowej absorbcji składników pokarmowych. Kwasy produkowane przez żołądek oraz ruchy perstaltyczne jelit nie są bowiem w stanie samodzielnie doprowadzić do strawienia pokarmu. Dopiero enzymy, które rozbijają białka, węglowodany i tłuszcze na drobne cząsteczki, umożliwiają przenikanie tych składników do obiegu krwi. Dlatego też nawet najbardziej wartościowe i odżywcze karmy nie dają pewności, iż ptaki otrzymają i zmagazynują optymalną ilość składników pokarmowych, witamin i mikroelementów jeżeli ich wątroba nie będzie pracować prawidłowo. Dlatego źle strawiona karma stanowi nierzadko główną przyczynę zaburzeń przewodu pokarmowego, które prowadzić mogą do biegunek. Można więc śmiało powiedzieć, iż ZDROWA WĄTROBA = ZDROWY GOŁĄB.

Warto podkreślić, iż jedynym skutecznym sposobem stymulacji funkcji wątroby oraz jej regeneracji jest zastosowanie terapii ziołowej. Tylko bowiem wyciągi z ziół posiadają silne właściwości wzmagające aktywność komórkową tego narządu. Inne substancje, takie jak enzymy, ekstrakty wątrobowe czy też witaminy -oddziałując tymczasowo – mogą jedynie krótkookresowo przywracać funkcje wątroby. Działają one więc jedynie jako środek zastępczy, nie likwidując właściwych przyczyn zaburzeń, znacząco obniżających zdrowotność i wydolność organizmu. Jedynie więc naturalne zioła, takie jak chociażby Andrographis paniculata, Swerita chirata czy też Boerhaavia diffusa posiadają sprawdzone od wieków i potwierdzone wynikami współczesnych badań właściwości regenerujące i stymulujące pracę wątroby. Dlatego też zastosowanie ziołowych preparatów pobudzających prawidłowe funkcje wątroby jest najlepszym, a jednocześnie najtańszym sposobem zapewniającym utrzymanie gołębi w zdrowiu i optymalnej kondycji.

Profilaktyka naturalnymi metodami w hodowli gołębi

Jednym z niekwestionowanych liderów we wdrażaniu na polskim rynku naturalnych programów profilaktycznych jest firma Farmwet. Doskonale rozumie ona, że wysoki poziom zdrowia gołębi jest możliwy jedynie wtedy, gdy umożliwimy hodowanym przez nas ptakom zachowanie harmonii pomiędzy różnymi układami wewnętrznymi ich organizmu a środowiskiem, w którym żyją. Oznacza to, że żywy organizm stanowiąc integralną część natury czerpie z jej nieograniczonych źródeł, zapewniając sobie prawidłowy rozwój, który jednocześnie nie zaburza delikatnej równowagi w środowisku naturalnym.

Wiedząc jak trudno jest osiągnąć ten cel w warunkach hodowli, wspólnie z hodowcami oraz lekarzami weterynarii opracowana została linia produktów profilaktycznych dla gołębi. Nasze doświadczenie w konsekwentnym realizowaniu programów prozdrowotnych pozwoliło wyodrębnić cztery elementy, które prowadzą do osiągnięcia wysokiej zdrowotności ptaków. Wśród najważniejszych należy wymienić wątrobę, nieoceniony organ wewnętrzny odpowiedzialny za przemiany metaboliczne organizmu oraz odgrywający pierwszoplanową rolę w usuwaniu z organizmu szkodliwych substancji w tym między innymi mikotoksyn pochodzących z karm. Podkreślić należy, że wątroba pełniąc tak ważną rolę w organizmie jest jednocześnie bardzo delikatnym organem, któremu należy zapewnić właściwe warunki funkcjonowania. W gamie produktów FARMWET znajdują się więc preparaty skutecznie niszczące różne gatunki grzybów pleśniowych, wiążące mikotoksyny oraz wspomagające regenerację wątroby (MYCO-LIV, FITO-LIV). Jednakże myśląc o wątrobie nie zapomnieliśmy o preparatach wpływających na integralność jelitową. Dzięki naszemu programowi profilaktycznemu skutecznie udaje się eliminować w hodowli gołębi powszechnie występujące biegunki (DIAROMIX, OREGOMIX), które w znaczącym stopniu osłabiają ptaki, ograniczają ich zdolność do lotów, niekorzystnie wpływają na wyniki reprodukcji, a przez to uniemożliwiają hodowcom prezentację swoich osiągnięć hodowlanych zarówno na krajowych jak i międzynarodowych wystawach i konkursach

Dodatkowym elementem przyczyniającym się do uzyskiwania pożądanych wyników hodowlanych jest kwestia dbałości o rozwój szkieletu młodych ptaków poprzez zapewnienie im w karmach właściwego poziomu Ca : P. Jednakże odpowiednia ilość wapnia i fosforu w karmach nie zawsze prowadzi do osiągnięcia prawidłowego rozwoju kośćca, co bywa często związane z niską przyswajalnością tych makroelementów. W gamie produktów dla gołębi przygotowanych przez FARMWET znajdują się preparaty ziołowe wspomagające strawność tych składników i wykorzystanie ich do budowy kośćca. Produkty te są również nieocenione przy reprodukcji ptaków, gdyż poprzez zagwarantowanie prawidłowej gospodarki mineralnej wpływają na twardość skorupy, co znacząco ogranicza straty jaj oraz zapewnia zarodkom prawidłową osłonę przed szkodliwymi warunkami środowiskowymi, a przez to ich lepszy rozwój i wyższą zdrowotność młodych ptaków po wykluciu (BIO-CAL, OMEGA 3-VIT).

Integralność jelitowa

Hodowla gołębi to źródło dumy i satysfakcji zaangażowanego hodowcy. Jednakże w pracy hodowlanej napotykamy wielokrotnie na rozmaite, niekorzystne czynniki, odbijające się na efektach naszej pracy i stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia naszych ptaków. Źródła tych zagrożeń częstokroć są bardzo złożone i z praktyki wiemy, że prowadzone przez nas zabiegi lecznicze nie zawsze przynoszą pożądane efekty. Istotnym elementem w działaniach podejmowanych przez hodowców jest niewątpliwie profilaktyka związana z zapewnieniem prawidłowych warunków zoohigienicznych w gołębnikach. Czyszczenie miejsc, gdzie przebywają ptaki, usuwanie odchodów, zanieczyszczonej karmy, wymiana i zapewnienie czystej wody do picia. Pojawia się jednak pytanie, czy zawsze dokładamy wszelkich i niezbędnych starań, by zapewnić hodowanym przez nas gołębiom optymalne warunki higieniczne? Czy zawsze prawidłowo identyfikujemy zagrożenia, na które narażone są gołębie? Prowadzimy szczepienia, podajemy produkty lecznicze weterynaryjne w tym antybiotyki, by zapewnić właściwy poziom zdrowotności w naszych stadach. Czy zastanawiamy się jednak nad źródłem tych zagrożeń? Czy prowadzimy czyszczenie klatek, wolier, zabiegi dezynfekcyjne? Czy dokładamy niezbędnej staranności wybierając karmy i ziarna dla naszych ptaków, czy pamiętamy o przydatności mikrobiologicznej wody dostępnej ptakom do picia?

Środowisko przebywania ptaków oraz woda i karma stanowią idealną pożywkę dla rozwoju chorobotwórczych bakterii i wirusów, prowadząc w konsekwencji do pojawienia się zaburzeń jelitowych u naszych ptaków. Sytuacja taka prowadzi do utraty cennych składników pokarmowych z organizmu w tym przede wszystkim witamin i aminokwasów. W nadmiernie rozluźnionym kałomoczu ptaki tracą również niezbędną dla ich metabolizmu wodę, co powodować może ich osłabienie, pogorszenie kondycji, wycieńczenie, a w skrajnych przypadkach nawet upadki.

Mnogość istotnych czynników uniemożliwia często postawienie jednoznacznej diagnozy. Postawić ją powinniśmy na podstawie wnikliwej oceny stanu zdrowotnego stada i warunków w jakich jest ono utrzymywane. Sytuacje związane z nadmierną utratą wody z organizmu, z nadmiernie rozluźnionymi odchodami muszą być diagnozowane wspólnie przez hodowcę i opiekującego się stadem lekarza weterynarii.

Jednym z narzędzi umożliwiających prewencję związaną z zapewnieniem integralności jelitowej i stymulację trwale funkcjonującej bariery jelitowej u ptaków są preparaty profilaktyczne firmy FARMWET, oparte o standaryzowane ekstrakty ziołowe wykazujące się szerokim spektrum działania, skierowanym w szczególności na ograniczenie rozwoju patogennej flory bakteryjnej. Naturalne substancje zawarte w produktach takich jak Diaromix (proszek) i Diaromix Plus (karma pełnoporcjowa) dodatkowo zapewniają działanie osłonowe na przewód pokarmowy, co chroni organizm ptaków przed niekorzystnym działaniem patogennej flory bakteryjnej obecnej naturalnie w organizmie ptaków jak i w otaczającym je środowisku. Niebagatelnym jest również fakt zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania śluzówki przewodu pokarmowego, odgrywającej kluczową rolę w przyswajaniu z karmy składników pokarmowych. Zarówno Diaromix jak i Diaromix Plus można podawać ptakom w warunkach zwiększonego ryzyka wystąpienia zaburzeń w układzie pokarmowym jak i w układach prewencyjnych, jako dodatkowy element stosowanego modelu żywienia.

Produktem przeznaczonym do ciągłego podawania z wodą do picia są krople Oregomix zawierające w swoim składzie unikalną kombinację bezpiecznych kwasów organicznych, stanowiących doskonałe narzędzie prewencyjne w walce z rozwojem patogenów w wodzie do picia. Dodatkowo znajdujące się w Oregomixie ekstrakty ziołowe wpływają stymulująco na funkcje przewodu pokarmowego i wspierają prozdrowotne działanie kwasów organicznych przyczyniając się również do zwiększenia wykorzystania składników pokarmowych. Zapewnienie odpowiedniego poziomu profilaktyki integralności jelitowej to niezbędny element w efektywnej pracy hodowlanej. Element, który doceniany jest wszędzie tam, gdzie hodowla oparta jest na podbudowanej doświadczeniem hodowcy świadomości zagrożeń i istotności problematyki integralności jelitowej.

Mykotoksyny śmiertelne zagrożenie w hodowli gołębi

Kluczowym elementem w hodowli gołębi, przynoszącej satysfakcję hodowcy jest zapewnienie ptakom optymalnych warunków zoohigienicznych oraz prawidłowo zbilansowanej diety. Prowadząc hodowlę pamiętamy o dostosowaniu wykorzystywanych karm do wysokich potrzeb pokarmowych gołębi z uwzględnieniem różnych okresów hodowlanych. Wysokie potrzeby wynikające z reprodukcji, intensywnych lotów, pierzenia znajdują wsparcie w prawidłowo zbilansowanej diecie gołębi z uwzględnieniem ich potrzeb na dostarczenie łatwostrawnej energii, wysokiej jakości białka, witamin i mikroelementów. Potrzeby te pokrywane są przez karmy pochodzące z zakupu jak i te, przygotowywane przez samych hodowców. W skład diety gołębi wchodzą materiały roślinne, w tym w głównej mierze ziarna zbóż. Powszechnie spotykanym problemem związanym z jakością stosowanych zbóż jest ich niewłaściwa wilgotność, sprzyjająca rozwojowi patogennych mikroorganizmów, w tym w szczególności grzybów pleśniowych. Grzyby te w wyniku swoich procesów życiowych wytwarzają szczególnie niebezpieczne dla zdrowia ptaków toksyny zwane mykotoksynami. Wśród najgroźniejszych z nich należy wymienić Ochratoskynę A, Aflatoksyny, Zearalenony i Deoksynivalenol.

Dlaczego te substancje są wyjątkowo groźne w hodowli gołębi? Mykotoksyny wywołują ogromne spustoszenie w układzie rozrodczym ptaków, powodują obumieranie zarodków, niszczą wątrobę i nerki gołębi, prowadzą do zaburzeń w układzie pokarmowym, do obniżenia pobierania karm, a w efekcie do osłabienia i śmierci ptaków. Substancje te są również niebezpieczne ze względu na początkowo niezauważalne dla hodowcy, ich podstępne działanie. Zaczynamy obserwować narastające osłabienie ptaków, pojawiają się problemy z kondycją i lotami, problemy z rozrodem. Szukamy przyczyn i w zasadzie w sposób właściwy identyfikujemy problem…

To karma, to nieprawidłowo zbilansowany system żywienia. Wzmacniamy więc karmy pod kątem składników pokarmowych, zwiększamy dawki witamin, stosujemy leki. Jednakże takie działania nie eliminują samych mykotoksyn. Te w dalszym ciągu są obecne w diecie, działają destrukcyjnie na zdrowie naszych ptaków. Jak więc hodowca, którego dumą są gołębie może zapewnić im bezpieczeństwo? Czy można wyeliminować mykotoksyny z żywienia tych ptaków, by w pełni czerpać satysfakcję ze swojej pacy hodowlanej?

Najważniejsza wydaje się świadomość hodowcy co, do zagrożeń związanych z grzybami pleśniowymi i ich toksynami. Kluczem do sukcesu jest stosowanie karm, które nie są porażone pleśnią. Jednakże, czy mamy pewność bez kosztownych analiz laboratoryjnych, że nasze karmy i zboża są faktycznie wolne od mykotoksyn, nawet wtedy gdy nie widzimy gołym okiem pleśni? To jest właśnie to podstępne działanie mykotoksyn. Nawet niski ich poziom i długotrwałe narażenie ptaków na ich działanie prowadzi do strat w hodowli, a w najgorszych przypadkach do śmierci ptaków.

Na rynku istnieje szereg metod i preparatów, które prowadzą do ograniczenia rozwoju pleśni, do obniżenia skutków wywoływanych obecnością samych mykotoksyn. Działają one jednak tylko w ograniczonym kierunku, bądź na grzyby, bądź na mykotoksyny. Alternatywą są kompleksowo działające preparaty profilaktyczne Myco-Liv (proszek) i Fito-liv (krople) firmy FARMWET przeznaczone do ciągłego stosowania. Preparaty te zawierają w swoim składzie unikalną kompozycję standaryzowanych ekstraktów ziołowych, w tym Andrographis paniculata i Boerhaavia diffusa, które obok stymulacji funkcji wątroby i odtruwania organizmu wykazują wspólne działanie hamujące rozwój grzybów pleśniowych i produkcję przez nie mykotoksyn. Zaletą tych naturalnych produktów jest jednoczesne, trwałe wiązanie mykotoksyn i poprzez stymulację Regularne stosowanie tych preparatów prowadzi do eliminacji ogromnego zagrożenia ze strony grzybów pleśniowych, daje hodowcy możliwość pełnej satysfakcji płynącej z budzących uznanie innych hodowców rezultatów hodowlanych.